ELLES…  (2n trimestre 2020)

Del cos a l’escriptura
DinamitzaJacinta Egaña Kaulen
Datadissabte, 1 de febrer
HorariDe 10:30 a 13:00
Activitat gratuïta. Places limitades.

Inscripcions a partir del 22 de gener

 

Destinat a:

Dones, lesbianes, bisexuals, persones trans i no binaries amb o sense experiencia en aquestes disciplines.

Descripció:

El taller es proposa com una experiència d’autoconeixement i reflexió a través d’exercicis pràctics, pensar el teatre i l’escriptura com a eines que ens permeten ser en grup. Punts de partida sensibles per a l’autodefensa.

Objectiu de la càpsula:

Generar una experiència d’autoconeixement i reflexió, en l’àmbit individual i col·lectiu, a través d’exercicis pràctics de teatre i d’escriptura.

Conèixer el nostre cos, l’ús que li donem, principis bàsics de la consciència corporal, els seus límits, les seves possibilitats de moviment, espais d’afectació i vulnerabilitat.

Experimentar l’escriptura i el moviment creatiu com a vehicles per reconeix’ns i reescriure les nostres pròpies vivències, utilitzar el nostre a les nostres idees. Què entenem per autodefensa? Què entenem per cos? On ens situem?

 Metodologia:

Metodològicament, es treballaran amb exercicis de moviment consistents en dinàmiques de sensibilització, autopercepció, dinàmiques lúdiques entre les participants, exploració amb l’espai i creació amb músiques. Aquests exercicis, aniran dialogant amb moments d’escriptura.