Inici Inscripcions als tallers de tardor 2022

Inscripcions als tallers de tardor 2022

Inscripcions per als tallers de tardor 2022: a partir del Dilluns 12 de setembre a les 10 h, i fins a l’inici de tallers.
Horari presencial: de dilluns a divendres de 10 a 22 h.
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

Promoció ``La Mercè``

Els dies 27 i 28 de setembre, si fas inscripció presencial, podràs optar a un segon taller al 50% de la llista que publicarem al nostre web el divendres 23 de setembre.

El preu del taller en promoció ha de ser igual o similar a la inscripció ja realitzada.

Cal saber que:

La inscripció serà efectiva un cop pagada la quota establerta, sigui en línia o presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

No s’acceptarà cap pagament en efectiu.

Cal conservar el rebut de pagament i el full d’inscripció del taller.

Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que s’haurà d’abonar el primer dia de classe.

En cap cas es retornaran els diners de la matrícula, tret d’algun cas molt excepcional justificat i només la primera setmana d’inici del taller.

Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, el centre farà la devolució de l’import corresponent durant els 15 dies posteriors a l’inici de taller. No es farà cap devolució un cop passats aquests 15 dies.

El Centre es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que no respectin la feina dels docents i personal del centre, així com el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.

 

Avís:
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de forma presencial a l’activitat a la qual has estat inscrit/a (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat perquè es pugui realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

Per qualsevol consulta sobre les inscripcions ens podeu trobar a inscripcions@patillimona.net

Ajuts

Ajuts per a Persones a l’Atur i amb Discapacitat, residents a Barcelona
Les inscripcions per a persones aturades o amb discapacitat seran només presencials.

Imprescindible aportar certificat d’empadronament de la ciutat de Barcelona, declaració responsable i la DOCUMENTACIÓ concreta a cada cas.
• Si et trobes en situació d’atur, tens dret a una reducció del 50% en la tarifa del taller. DOCUMENTACIÓ: informe de vida Laboral o bé còpia del DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació).

• Les persones amb reconeixement de discapacitat d’entre el 33% i el 64% podeu gaudir d’una reducció del 50% en la tarifa del taller; i aquelles que tingueu un reconeixement igual o més que el 65% podeu gaudir d’una reducció del 75% en la tarifa dels tallers. DOCUMENTACIÓ: fotocòpia de la targeta de reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% i l’original (per a comprovació).

És imprescindible aportar la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA en el moment de fer la inscripció.