La Convocatòria Anual d’Exposicions Visualkorner, impulsa la visibilitat d’artistes i les seves creacions al circuit cultural barceloní, i materialitza la seva obra a l’espai expositiu que oferim des del Pati Llimona.

Bases de la convocatòria d’exposicions fotogràfiques

VisualKorner – Pati Llimona 2023

CAL LLEGIR I COMPLIR AMB TOTES LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA, JA QUE L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA NORMATIVA ÉS MOTIU D’EXCLUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

Temàtica

La temàtica és lliure, el projecte pot ser individual o col·lectiu. Només s’acceptarà un projecte per persona i/o col·lectiu.

Calendari

Obertura de la convocatòria: a les 10 h del 2 d’octubre 2023.

Tancament de la convocatòria: a les 10 h del 16 d’octubre del 2023, fora d’aquestes dates no s’admetran propostes.

Comunicació als seleccionats: Durant les dues últimes setmanes del mes d’octubre del 2023.

Selecció de projectes i Premis

El jurat seleccionarà 6 projectes (quantitat que podrà variar segons el criteri del jurat) per entrar a la programació d’exposicions del Centre Cívic Pati Llimona.

D’aquests 6 projectes, els 4 que tinguin la millor valoració, rebran un premi econòmic (IVA inclòs), que s’utilitzarà exclusivament per a la impressió* del projecte presentat, al laboratori VISUALKORNER, patrocinador d’aquesta convocatòria (*impressió feta en sistema Giclée).

Aquests premis econòmics es distribueixen de la següent manera:

1 projecte amb millor valoració, 1000,00 € + Exposició al C.C Pati Llimona

3 accèssits de 300,00 € cadascú + Exposició al C.C Pati Llimona

Compromisos

Com un compromís obligatori, el projecte expositiu amb millor valoració, s’exposarà a la sala d’exposicions que el laboratori VisualKorner té a les seves instal·lacions.  L’exposició al laboratori VisualKorner es farà durant, màxim, dels sis mesos següents de la data d’exposició al Pati Llimona. Igualment, la persona guanyadora, sempre que faci ús de les imatges impreses a través d’aquest premi, es comprometre a citar a Visualkorner com a  laboratori d’impressió d’aquestes imatges, i patrocinador de la convocatòria, i també a citar a la mateixa convocatòria del Centre Cívic Pati Llimona.

Els diners rebuts s’han d’emprar exclusivament per a la impressió del projecte presentat.

Criteris de selecció

Els criteris de selecció que es valoraran seran:

 • La qualitat tècnica de les imatges presentades.
 • Aprofitament dels diferents llenguatges fotogràfics.
 • La coherència del projecte.
 • El grau de desenvolupament del projecte per a poder ser exposat.
 • La integració de la proposta dins dels diferents espais expositius*.

Es valorarà especialment, proposar activitats relacionades amb el projecte exposat (Ex: visites guiades, xerrades pedagògiques o informatives, etc) organitzades per la mateixa persona que presenta el projecte.

S’haurà d’especificar l’activitat, les tasques a desenvolupar per part de la persona que fa la proposta, i les tasques a desenvolupar per part del C.C Pati Llimona, en cas que calguin.

 

Procediment d’inscripció i documents per a la presentació del projecte

ON LINE

 • PAS 1: S’ha de fer la inscripció clicant aquest enllaç 
 • PAS 2 : S’ha d’enviar el material a convocatories@patillimona.net
 • Material a enviar:
  • Les imatges. Han de ser en format JPG de baixa qualitat (no superior 1 MB cadascuna).
  • Un document que contingui la presentació i explicació del projecte, amb les tècniques utilitzades. Un resum del projecte de màxim 1500 caràcters/ 250 paraules. Informació de quantitat, dimensió i suport de les imatges que es volen exposar (en cas que la fase expositiva del projecte no estigui tancada, no s’exclourà la participació del projecte)
  • Aquest material s’ha de lliurar a través d’un servei d’allotjament al núvol (Dropbox, One Drive, NextCloud) o es pot enviar a través d’un servei com WeTransfer o Send Firefox.
  • Us preguem usar el mateix correu electrònic per a fer la inscripció, i per a fer l’envio del projecte. Això, amb la finalitat d’agilitzar el procés de recepció de projectes.

PRESENCIAL

Si ho fas presencialment o per correu postal:

En cas que sigui necessari, aquesta inscripció es pot omplir a la seu del Pati Llimona directament.

 • Has de dipositar al Pati Llimona, un llapis de memòria o un CD, amb les imatges en format JPG de baixa qualitat (no superior 1 MB cadascuna).
 • Un document imprès que expliqui la presentació i explicació del projecte, amb les tècniques usades. Un resum del projecte de màxim 1500 caràcters/ 250 paraules. Quantitat, dimensió i suport de les imatges que es volen exposar (en cas que la fase expositiva del projecte no estigui tancada, no s’exclourà la participació del projecte)

Tot plegat, dins un sobre amb el nom i cognom de la persona, el nom del projecte i escrit al mateix sobre.

Condicions

 • Poden participar-hi totes les persones, majors d’edat.
 • Les persones seleccionades hauran d’estar presents durant el muntatge, la inauguració i el desmuntatge de l’exposició.
 • En cas que calgui, el Centre Cívic Pati Llimona proporcionarà un assessorament tècnic per al muntatge, del qual s’ha d’encarregar completament la persona seleccionada.
 • La persona participant es fa responsable de tenir l’autoria de les fotografies i/o tenir-ne els copyrights, així com el dret d’ús de la imatge de les persones que s’hi poden reconèixer.
 • El Centre Cívic Pati Llimona s’encarrega de fer difusió a través de:
  • Impressió de fins a 200 postals (aproximadament) de l’exposició.
  • Difusió per a les seves xarxes socials.
 • L’autor/a col·laborarà amb el Pati Llimona per a fer la difusió de l’exposició a través de les seves pròpies eines i xarxes de comunicació.
 • En cas que l’autor/a vulgui assegurar la seva obra, les despeses aniran a càrrec seu. El Centre cívic no assumeix cap responsabilitat amb les obres exposades.
 • La persona guanyadora no podrà tornar a exposar al Pati Llimona, com a mínim, fins que hagi passat una convocatòria entre la seva selecció i la presentació d’un nou projecte.
 • Les obres es retornaran als seus propietaris, immediatament, un cop finalitzada l’exposició i fins a dues setmanes com a màxim. Un cop passi aquest temps, el Centre Cívic Pati Llimona no es fa responsable d’aquest material.
 • La participació en aquesta convocatòria significa l’acceptació de les condicions que s’hi estipulen.

 

*PLÀNOLS DE LES NOSTRES SALES D’EXPOSICIONS

Sala Montserrat Roig
Sala Ruïnes
Sala Foyer

 

Qualsevol dubte o consulta escriu-nos a convocatories@patillimona.net