Poden sol·licitar la realització d’una exposició totes aquelles persones, col·lectius, associacions i/o entitats que ho desitgin. Cal llegir les “Bases de convocatòria” i omplir la fitxa de sol·licitud d’exposicions” (que es troben en un mateix document) durant el termini de la convocatòria.

La propera convocatòria: Del 15 al 26 d’octubre del 2018

El nostre objectiu és fomentar, reconèixer i difondre la creativitat dels aficionats i professionals en l’art de la fotografia
S’ha de tenir present que el centre cívic no s’encarrega de la producció de les obres

Criteris de selecció

Els membres del jurat tindran en compte:

 • Qualitat tècnica de les obres presentades
 • Coherència del projecte
 • Originalitat
 • Interès social o col·lectiu de les propostes.
 • Integració dins l’espai expositiu, així com en les activitats paral·leles que pugui generar l’artista o els expositors.

Procediment de sol·licitud d’exposicions
La sol·licitud es fa a través de la fitxa de sol·licitud d’exposicions del centre, que trobaràs en aquest enllaç.
Com cal fer la presentació:

 • El projecte s’ha de presentar per escrit.
 • Les imatges cal fer-les arribar en suport digital (CD o llapis de memòria) en formato JPG o bé en
  un dossier DIN-4.
 • Cal especificar quantitat i format d’obres que es pretén exposar.
 • Cal especificar tècniques utilitzades.
 • És necessari adjuntar currículum.
 • Només s’acceptarà un projecte per persona.
 • Es valorarà la presentació així com el desenvolupament i coherència del projecte.
 • No s’acceptarà cap projecte que no segueixi aquest procediment.

La sol·licitud es pot lliurar en mà o bé per correu postal al mateix centre cívic, dins el termini estipulat pel centre en cada convocatòria, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 21.30 h i dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

La documentació presentada es podrà recollir un cop rebuda la resposta a la sol·licitud. Això trigarà, un màxim d’un mes des de la data d’entrega del projecte.
En cas que ningú vingui a recollir-la, el centre la guardarà en un termini màxim d’un mes des de la data de resposta.