Des del Pati Llimona volem facilitar que les persones que tinguin un projecte fotogràfic per a presentar, tinguin la oportunitat de participar en diferents visionats, acompanyats de professionals… més informació, cliqueu!

Bases de la convoctòria d’exposicions fotogràfiques VisualKorner – Pati Llimona

CAL LLEGIR I COMPLIR AMB TOTES LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA, JA QUE L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA NORMATIVA ÉS MOTIU D’EXCLUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

Un dels objectius del Centre Cívic Pati Llimona és utilitzar la fotografia com a eina de transformació social a través de la difusió de diferents projectes fotogràfics.

Les convocatòries anuals faciliten l’impuls de noves creacions i d’artistes que desitgen tenir una major visibilitat a través de tota la infraestructura disposada al Centre Cívic Pati Llimona. Alhora, es facilita l’accés a la cultura tant a la ciutat de Barcelona com al Barri Gòtic.

Temàtica

La temàtica és lliure, el projecte pot ser individual o col·lectiu. Només s’acceptarà un projecte per persona i/o col·lectiu.

Calendari

Obertura de la convocatòria: 3 octubre 2019.

Tancament de la convocatòria: 31 d’octubre del 2019, fora d’aquesta data no s’admetran més propostes.

Comunicació als seleccionats: Durant les dues primeres setmanes del mes de novembre del 2019.

Premis

El jurat seleccionarà els 6 projectes (quantitat que podrà variar segons el criteri del jurat) amb millor valoració per entrar a la programació d’exposicions del Centre Cívic Pati Llimona. Dels sis projectes seleccionats, el projecte expositiu amb millor valoració tindrà, com a premi extra, 1000 € (IVA inclòs) per a fer la impressió del seu treball presentat a la convocatòria, al laboratori VISUAL KORNER, patrocinador d’aquesta convocatòria.

Els diners rebuts s’han d’usar exclusivament per a la impressió del projecte presentat.

El Pati Llimona, obre un cop l’any la convocatòria d’exposicions. D’entre totes les propostes presentades, se seleccionaran sis projectes fotogràfics per a les exposicions dels diferents habilitats.

Criteris de selecció

Els criteris de selecció que es valoraran seran:

 • La qualitat tècnica de les imatges presentades.
 • La coherència del projecte.
 • El grau de desenvolupament del projecte per a poder ser exposat.
 • La integració de la proposta dins l’espai expositiu.

Es valorarà igualment, la capacitat de proposar activitats relacionades amb el projecte exposat (Ex: visites guiades, xerrades pedagògiques o informatives, etc)

Com presentar el projecte

És obligatori presentar:

 • La fitxa de la sol·licitud d’exposicions degudament complimentada.
 • Les imatges.
 • Un document amb:
  • L’explicació del projecte, les tècniques utilitzades,
  • Quantitat, dimensió i suport de les imatges que es volen exposar (en cas que la fase expositiva del projecte no estigui tancada, no s’exclourà la participació del projecte)

Com enviar el projecte?

Si ho fas en línia, has d’omplir el formulari de sol·licitud que trobaràs aquí (l’enllaç s’afegirà a l’obertura de la convocatòria), i incloure’ns:

 • Imatges en format JPG de baixa qualitat (no superior 1 MB).
 • Un document amb:
  • L’explicació del projecte i les tècniques utilitzades.
  • Quantitat, dimensió i suport de les imatges que es volen exposar (en cas que la fase expositiva del projecte no estigui tancada, no s’exclourà la participació del projecte)

La sol·licitud es pot lliurar a través d’un servei d’arxius com Send Firefox, un servei d’allotjament al núvol (Dropbox, One Drive, NextCloud) o es pot enviar a través d’un servei com WeTransfer. (correu convocatories@patillimona.net)

Si ho fas presencialment o per correu postal cal presentar:

 • Imatges en format JPG de baixa qualitat (no superior 1 MB) amb un llapis de memòria o un CD.
 • Un document físic (es pot demanar al Centre Cívic Pati Llimona) amb:
  • L’explicació del projecte i les tècniques utilitzades.
  • Quantitat, dimensió i suport de les imatges que es volen exposar (en cas que la fase expositiva del projecte no estigui tancada, no s’exclourà la participació del projecte).

Condicions

 • Poden participar-hi totes les persones, majores d’edat.
 • Les persones seleccionades hauran d’estar presents durant el muntatge, la inauguració i el desmuntatge.
 • El Centre Cívic Pati Llimona proporcionarà un suport tècnic per al muntatge, del qual s’ha d’encarregar en la seva totalitat la persona seleccionada.
 • La persona participant declara tenir l’autoria de les fotografies i/o tenir-ne els copyrights, així com el dret d’ús de la imatge de les persones que s’hi poden reconèixer.
 • El Centre Cívic Pati Llimona s’encarrega de fer difusió a través de:
  • Impressió de fins a 100 postals (aproximadament) de l’exposició.
  • Difusió per a les seves xarxes socials.
 • El dia de la inauguració el Centre Cívic Pati Llimona oferirà beguda a les persones que assisteixin a la inauguració. Si la persona que inaugura el seu projecte vol quelcom més haurà de ser aportació pròpia.
 • En cas que l’autor/a vulgui assegurar la seva obra, les despeses aniran a càrrec seu. El Centre cívic no assumeix cap responsabilitat amb les obres exposades.
 • La persona guanyadora no podrà tornar a exposar al Pati Llimona, com a mínim, fins que hagi passat una convocatòria entre la seva selecció i la presentació d’un nou projecte.
 • Les obres es retornaran als seus propietaris, immediatament, un cop finalitzada l’exposició i fins a dues setmanes com a màxim. Un cop passi aquest temps, el Centre Cívic Pati Llimona no es fa responsable d’aquest material.
 • La participació en aquesta convocatòria significa l’acceptació de les condicions que s’hi estipulen.

Qualsevol dubte o consulta

convocatories@patillimona.net

Plànols de les sales d’exposicions

Per a poder conèixer l’equipament de cada sala, t’oferim els plànols de cada sala amb les seves característiques

Sala Montserrat Roig

Sala Ruïnes

Sala Foyer

 

Col·labora a la convocatòria: