AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 9 mesos D'ANTIGUITAT

Poden sol·licitar la realització d’una exposició totes aquelles persones, col·lectius, associacions i/o entitats que ho desitgin. Cal llegir les Bases de convocatòria i omplir la fitxa de sol·licitud d’exposicions, durant el termini de la convocatòria.

La propera convocatòria: Del 25 de setembre al 7 d’octubre de 2017

El nostre objectiu és fomentar, reconèixer i difondre la creativitat dels aficionats i professionals en l’art de la fotografia

Criteris de selecció

Els membres del jurat tindran en compte:

 • Qualitat tècnica de les obres presentades
 • Coherència del projecte
 • Originalitat
 • Interès social o col·lectiu de les propostes.
 • Integració dins l’espai expositiu, així com en les activitats paral·leles que pugui generar l’artista o els expositors.

Procediment de sol·licitud d’exposicions
La sol·licitud es fa a través de la fitxa de sol·licitud d’exposicions del centre, que trobaràs en aquest enllaç.
Com cal fer la presentació:

 • El projecte s’ha de presentar per escrit.
 • Les imatges cal fer-les arribar en suport digital (CD o llapis de memòria) en formato JPG o bé en
  un dossier DIN-4.
 • Cal especificar quantitat i format d’obres que es pretén exposar.
 • Cal especificar tècniques utilitzades.
 • És necessari adjuntar currículum.
 • Només s’acceptarà un projecte per persona.
 • Es valorarà la presentació així com el desenvolupament i coherència del projecte.
 • No s’acceptarà cap projecte que no segueixi aquest procediment.

La sol·licitud es pot lliurar en mà o bé per correu postal al mateix centre cívic, dins el termini estipulat pel centre en cada convocatòria, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 21.30 h i dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

La documentació presentada es podrà recollir un cop rebuda la resposta a la sol·licitud. Això trigarà, un màxim d’un mes des de la data d’entrega del projecte.
En cas que ningú vingui a recollir-la, el centre la guardarà en un termini màxim d’un mes des de la data de resposta.

AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 9 mesos D'ANTIGUITAT