Poden sol·licitar la realització d’una exposició totes aquelles persones, col·lectius, associacions i/o entitats que ho desitgin. Cal llegir les “Bases de convocatòria” i omplir la “fitxa de sol·licitud d’exposicions” (l’enllaç de descarrega el trobaràs sota l’apartat Procediment de sol·licitud d’exposicions) durant el termini de la convocatòria.

La propera convocatòria: octubre del 2019

El nostre objectiu és fomentar, reconèixer i difondre la creativitat dels aficionats i professionals en l’art de la fotografia.
S’ha de tenir present que el centre cívic no s’encarrega de la producció de les obres

Bases de convocatòria

Criteris de selecció

Els membres del jurat tindran en compte:

 • Desenvolupament del projecte : es valorarà especialment el recorregut, maduressa i coherència dels projectes presentats.
 • Qualitat tècnica de les obres presentades.
 • Interès social o col·lectiu de les propostes.
 • Integració dins l’espai expositiu.
 • Creació d’activitats paral·leles que pugui generar l’artista o els expositors.

Procediment de sol·licitud d’exposicions

La sol·licitud es fa a través de la fitxa de sol·licitud d’exposicions del centre, que  tant si presentes l’exposició presencialment, via postal o on-line. Fes clic aqui per descarregar-la

Com cal fer la presentació:

 • El projecte s’ha de presentar per escrit, digital o imprès, i amb un limit de 601 paraules.
 • Les imatges es poden fer arribar, en suport digital (CD o llapis de memòria) en format JPG (baixa resolució, màxim 1MB per imatge) o bé, impreses en un dossier DIN-4.
 • Cal especificar quantitat, dimensió i suport de les obres que es pretén exposar.
 • Cal especificar tècniques utilitzades.
 • És necessari adjuntar currículum artístic o carta de presentació.
 • Només s’acceptarà un projecte per persona. En cas que sigui un col·lectiu, el màxim són dos.
 • No s’acceptarà cap projecte que no segueixi aquest procediment.

En cas que l’autor vulgui assegurar la seva obra, les despeses anirien al seu càrrec. El Centre Cívic no assumeix aquest cost.

Procediment d’entrega de sol·licituds

Les sol·licituds es poden entregar de tres maneres:

Presencialment

La sol·licitud es pot lliurar en mà al centre cívic, dins el termini estipulat pel centre en cada convocatòria, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 21.30 h i dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

Per correu postal

L’adreça postal és:

Centre Cívic Pati Llimona
Carrer Regomir 3
08002 –  Barcelona

Indicar al sobre “Convocatòria d’exposicions 2018”

Via on-line

A través d’un servei d’enviament d’arxius com We Transfer, (a fotografia@patillimona.net) o  Send Firefox