SALESENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCREPARTICULAR O EMPRESA
Acte obert i gratuïtActe obert i de pagamentActe internQualsevol tipus d’acte
Maria Aurèlia Capmany 30,25 €/h30,25 €/h 30,25 €/h60,50 €/h
Joan Maragall20,57 €/h 20,57 €/h 20,57 €/h 54,45 €/h
Aules-taller i reunions 9,68 €/h10,89 €/h  9,68 €/h  30,25 /h

Descomptes:

– Per a cessions a partir de 5h  s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora.

  INFRAESTRUCTURAENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCREPARTICULAR O EMPRESA
Equip de so12,44 €20,85 €
Pantalla projecció4,14 €6,51 €
Projector video9,53 €19,06 €
ordinador portàtil14,24 €14,24 €
DVD7,05 €10,66 €
TV7,05 €10,66 €

 

ALTRES SERVEISTOTES LES ENTITATS
 Neteja 52,45 €
Hora extra del personal* 25,00 €
 Tècnic de so* 36,41 €

*Aquestes hores es cobraran senceres