ELLES…  (2n trimestre)

Com es construïm el gènere a través de les imatges?
DinamitzaBárbara Boyero Rabasco
DataDilluns 25 de febrer
Horaride 19h a 21h
PreuActivitat gratuïta. Places limitades.

Inscripcions a partir de l’1 de febrer

Descripció:
Des de la infància, som bombardejades diàriament per milers de fotografies que refermen els rols de gènere, però també hi ha imatges que ens ajuden a pensar realitat que desafien la norma.

Objectiu de la càpsula:
Ser capaços de comprendre els discursos masclistes que rebem a través de les imatges que veiem diàriament i desenvolupar eines que ens permetin visibilitzar-les, així com conèixer treballs fotogràfics que desafien aquestes lògiques.

Metodologia:
Breu introducció a l’anàlisi crítica d’imatges des d’una perspectiva feminista, mitjançant la projecció de fotografies analitzarem com la majoria d’imatges reafirmen el masclisme, mostrant també altres que qüestionen aquest discurs.