Aquest és un projecte que s’apropa a algunes de les botigues més significatives de la ciutat, moltes de les quals es troben en perill d’extinció o han desaparegut ja. Al llarg del recorregut els autors ens plantegen diverses preguntes: Deu ser que certes formes de vida s’estan perdent? Què signifiquen aquestes botigues per als seus propietaris? Què pot representar per a la ciutat que desapareguin? De què en depèn la supervivència? Ens interessa perdre aquest tret d’identitat ciutadana en benefici de la globalització i el turisme massificat?

Projecte de Mònica Villanueva i David Torreblanca

Sala Foyer

Fins el 4 d’abril

Aquest exposició forma part del FESTIVAL ENFOCATS 2015

Entrevista a Mònica Villanueva i David Torreblanca

[td_video_youtube playlist_title=”” playlist_yt=”Vmt9bjIi3ys” playlist_auto_play=”0″]