Experiències de ‘mentoring’ i altres eines per facilitar l’accés al sector creatiu i cultural

Dia: 3 de Febrer 2017

Horari: 9:30 to 14:00
Organitza: CEPS Projectes Socials

INSCRIPCIONS (places limitades)

El projecte Talent Matching, liderat a Barcelona per CEPS Projectes Socials, busca promoure el desenvolupament d’un currículum formatiu internacional per a la figura del ” Vocational Mentor ” (Mentor d’orientació professional) al si de les indústries culturals i creatives. Es tracta del professional que ajuda a formar i inserir en el mercat a persones que estan cursant qualsevol modalitat de formació professionalitzant en els seus cursos inicials (Formació Professional Específica). Per aconseguir aquest objectiu, es basa en un enfocament de recerca/acció que prima l’experimentació i el diàleg entre diferents organitzacions culturals europees.

L’objectiu de la trobada internacional a Barcelona és reunir a professionals de diferents àmbits (formació inicial de FP, orientació laboral, el sector cultural) i facilitar l’intercanvi d’experiències de com guiar les persones joves cap a una carrera en els sectors culturals i creatius a tota la UE.

El programa:

9:30 – Taula Rodona d’Obertura

  • Objectius i activitats del projecte Europeu ‘Talent Matching” i Experiència prèvia “Talent Match” al Regne Unit per Collage Arts i RINOVA, Londres
  • Què és un Mentor una Mentora per a les indústries culturals i creatives? per Arteria, Polònia
  • Experiències a Centres Cívics a Barcelona, Trànsit Projectes, Barcelona

10:15 – Taller 1: Quina és la posició i l’especificació d’un mentor / una mentora cap a les ICC en diferents països? Els participants escoltaran els resums dels estudis del projecte i poden compartir les seves pròpies impressions.

11:30 – Cafè

12:00 – Les experiències de mentors i mentores en diferents contextos de la UE (Collage Arts -Londres, MuLab – Roma, Prostor Plus – Croàcia)

12:15 – Taller 2: El que cal incloure en un pla d’estudis de Formació per Mentor/es, un curs de formació per a mentor/es cap a les ICC, i una plataforma de recursos en línia.

13:00 – Les conclusions de cada taula i discussió de tancament moderat per CEPS Projectes Socials

14:00 – Tancament

Trobareu més informació sobre la recerca i accions a Barcelona aquí.

L’objectiu del projecte és dissenyar, provar i validar un nou programa de formació i estàndards alineats amb ‘Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente(EQF-MEC) amb un marc de competències per als Mentors d’orientació professional que donen suport a joves desafavorits en l’educació i la Formació Professional específica en les indústries creatives i culturals a Europa.

Aquest projecte de dos anys està co-finançat pel Programa ERASMUS+ KA 2 de la Comissió Europea i es va iniciar al novembre de 2015. Està dirigit per Collage Arts de Londres i serà implementat pels socis en sis països de la UE (Itàlia, Croàcia, Espanya, Macedònia, Regne Unit i Polònia).