Taller dirigit a persones vinculades als mitjans de comunicació catalans

Una tortuga a la ciutat: Gestió de la fauna urbana

Quin és el seu objectiu?
Donar a conèixer a persones vinculades als mitjans de comunicació catalans (principalment a premsa, radio i televisió) els animals que viuen a la ciutat; oferint eines i recursos per a trobar i generar informació verídica i elaborada amb rigor científic sobre la fauna urbana, ja siguin animals domèstics, autòctons, exòtics i/o invasors.

Descripció
En aquest taller coneixerem quins són els animals que viuen a la ciutat de Barcelona, aquells amb els que convivim dia a dia i pot haver-hi problemes de gestió d’espais o seguretat.

Aquests darrers anys s’ha constatat la proliferació de poblacions d’animals tant espècies exòtiques invasores com domèstiques a les zones urbanes de Barcelona (cotorres argentines, colònies de gats, tortugues de florida, porcs senglars, etc.), que han derivat en problemes de convivència entre ells i les persones que viuen a la ciutat, així com amb els animals autòctons.

Situacions que també han implicat un cost econòmic, derivat de les tasques de gestió de la fauna urbana per ens públics, així com protectores i d’altres centres de recuperació animal.

Programa

Quin cost té?

És un taller subvencionat, per tant no té cap cost per a les persones participants.

S’entregarà certificat d’assistència i aprofitament a cadascuna de les persones participants.

Com es fa la sol.licitud per participar?

Per reservar plaça s’ha d’enviar un correu a info@animallatitude.org amb l’assumpte al correu electrònic “Taller periodistes“.