En aquesta sessió, analitzarem les diferències entre el conte de Cheever i el film de Frank Perry i Sidney Pollack: ens endinsarem en el món surrealista cheeverià amb el seu nedador encarnat en la figura de Burt Lancaster a la pel·lícula. Veurem com, entre copa i copa i amiga i ex nòvia, s’ho fa per arribar fins a casa passant per totes les piscines del veïnat.

17 de maig a les 19h, a la sala Joan Maragall de la primera planta.