El conjunt del món àrab segueix immers en un escenari de guerres i conflictes. Una situació que comporta una gran precarietat per a la majoria de les poblacions que el conformen i, de manera especial, per a les dones, que esdevenen un col·lectiu vulnerable per la manca de protecció jurídica, social i econòmica que pateixen; sovint exposat, també, a la violència de gènere. El rol de les associacions i xarxes de dones en aquests països esdevé cabdal a l’hora de lluitar per un major reconeixement i denúncia.

Aquestes jornades conviden la ciutadania catalana a conèixer la realitat, la complexitat i les estratègies de les organitzacions de dones al món àrab i pretenen superar el repte d’atendre les particularitats territorials, culturals, religioses i econòmiques de totes les dones que pateixen violència de gènere, cercant atenció i respostes.

En aquesta edició comptarem amb la presència de quatre dones referents en la lluita a favor dels drets de les dones en el món àrab provinents de l’Iraq, Jordània, Palestina i el Líban.


Dimarts 29 de novembre

17 h / Benvinguda i presentació

Representant de l’Ajuntament de Barcelona
Representant de l’Institut Català de les Dones (ICD)

Modera: Jordi Garrell, vicepresident de l’Associació Catalana per la Pau

17.15 h / Violència contra les dones i participació política en contextos de violència estructural. Cas de l’Iraq

Ilham Makki Hammadi, antropòloga i especialista en gènere. Membre de la Junta Directiva de l’associació iraquiana Al-Amal

18.45 h / Reptes i obstacles: les dones trencant el cercle de violència a Jordània

Layla Hamarneh, feminista i activista política. Directora de Arab Women Organization (AWO) a Jordània

Modera: Mònica Rueda, membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana per la Pau

20.00 h / Debat fila zero i públic


Dimecres 30 de novembre

17 h / Presentació

Representant de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Modera: Teresa Palop, tècnica de l’Associació Catalana per la Pau

17.15 h / Les dones sota l’ocupació: la vulneració dels drets humans de les dones a Palestina

Hanan Salman, activista pels drets de les dones i sindicalista. Directora de Palestinian Women Developing Centre (PWDC)

18.45 h / Violència contra les dones refugiades síries al Líban

Khadije El Husaini, secretària general d’organitzacions de la Lliga dels Drets de la Dona Libanesa (LLWR)

Modera: Montse Sánchez, membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana per la Pau

20.00 h / Debat fila zero i públic

Podreu trobar més informació a:  Associació Catalana per la Pau