Del 15 d’octubre al 27 de novembre de 2021.

Un projecte de Núria Prieto amb la participació de l’entitat Acathi, i el suport de la Universitat Pablo Olavide.

Avui dia sabem que hi ha més de 70 països on és il·legal tenir una identitat de gènere o condició sexual diferent del binarisme. Des del 2009 Espanya regula la possibilitat d’asil, per fugida forçosa del país, fugint de la violència, l’assetjament i la discriminació dels seus països d’origen.

Entenem el gènere com una construcció social que s’instaura en la cultura desenvolupant mecanismes de poder i exclusió. Les categories i rols socials són dimensionis variants, com ho és la nostra construcció identitària. L’evolució social, doncs, es presenta com un repte per als col·lectius que sovint han estat invisibilitzats per una perspectiva heteropatriarcal.

Aquest projecte neix de la necessitat de visibilitzar al col·lectiu i trencar amb els discursos estereotipats i estigmatitzats. La riquesa de les diversitats dels seus contextos i de les seves identitats i històries de vida, ens convida a recórrer les seves vivències a través d’un viatge introspectiu des de dins cap a fora.

Des de la llibertat del llenguatge artístic com és la fotografia, els 7 artistes trenquen i reconstrueixen les seves identitats que es reforcen amb el procés.

Utilitzen la fotografia com a llenguatge d’expressió, on el simbolisme i la metàfora juguen un paper fonamental, creant nous imaginaris que connecten amb les seves pròpies vivències personals. En els seus processos la imatge visual representa emocions comptades en primera persona, utilitzant la fotografia com a mediadora i donant espai a l’acte-representació dels seus pensaments i moments vitals.

Les 7 obres mostren el poder d’abstracció de l’assaig fotogràfic que connecta de manera directa amb l’obra i, per tant, amb l’artista i el seu discurs. Així, es transmeten a l’espectador experiències vitals sobre la identitat, el cos i el viatge migratori, i es treballa una major sensibilitat social.

Amb la participació de Mark Sire, Jade, Groupie, Olea, Estefania Urquiola, Ale i Jebc.

Sala Foyer.