Trobar-se amb l’autor De Sur a Sur i debatre amb ell serà tota una provocació intel·lectual i política.
Aquest llibre és d’un insurrecte contra el pensament eurocèntric, dominant i contra la mentalitat colonial que presideix habitualment els judicis sobre els pobles.
De Sur a Sur realitza un examen exhaustiu, de les transformacions que van portar a la colonització del Sud europeu per un Nord industrial, liberal, suposadament progressista. L’autor del llibre Luciano Vasapollo compara aquest procés amb el dels països de l’Amèrica de Sud. Estableix analogies, paral·lelismes, trets comuns. A més, posa en relleu l’economia substantiva que ha permès als pobles del Sud, als pobles perifèrics, sobreviure i resistir l’ofensiva de l’economia liberal contra els seus béns comuns, contra els seus usos i costums, contra la seva economia moral.
És tracta d’una reflexió política sobre el lent ascens de les classes subalternes a l’espai públic, al paper de subjectes actius i operants de la història.
De Sur a Sur ens mostra com l’esperança prové precisament d’aquells que més tossudament han oposat la seva manera de viure en pau amb la terra, la seva manera de vida comunitari, a la barbàrie del capitalisme.
Organitza: El viejo topo