Professor:Alba Ferrer      Organitza: Ass. Sociocultural Radio Nikosia
Durada:15 h en 10 sessions
Inici/final:DEL 26 DE GENER AL 30 DE MARÇ
Dia:Dijous de 12.30 a 14 h
Preu:50 €       Inscripcions: info@redsingravedad.org (661 62 82 86)

 

SENSE GRAVETAT
Xarxa d’espais de trobada, art i experimentació. Espais sense etiquetes, d’acompanyament i d’experimentació artística i cultural on és tan important la producció simbòlica individual com la interacció entre persones.

————————————————————————————————–

El taller de dansa i moviment expressiu és un espai per submergir-nos en les nostres capacitats de moviment, per indagar com comunicar amb tot el cos. Espai on conflueixen tot tipus de cossos, amb diversitat funcional i sense, i es relacionen a través del moviment.

Objectiu del taller
L’objectiu de taller és sentir la unió entre cos i ment, alliberar les tensions físiques i accedir als estats emocionals propis, creant un lloc de compartir des de l’acte-expressió i la companyonia.

Metodologia
Es combinen exercicis, experiències de dansa improvisada i un espai d’integració verbal de les experiències evocades.

Programa:No hi ha un programa pre-establert.

Material que s’ha de portar: Roba còmoda.

A qui va destinat
Destinat a totes les persones que volen trobar en l’àmbit de la dansa i el moviment un espai per a l’alliberament de la seva pròpia capacitat expressiva.

No cal tenir experiència prèvia en aquest àmbit.