Les exposicions virtuals volen complir amb l’objectiu d’oferir un espai més, com espai expositiu,  acostant-nos a una població més neòfita, tant fotògrafs com visionadors.

Per altra banda, també trobem aquesta eina com a una oportunitat per a la formació en el llenguatge de la fotografia al nostre centre, o sigui, tant com per a que els professors puguin exposar els seus projectes o com per al seu alumnat.

Les exposicions es poden trobar a https://exposicions.patillimona.net .

Atès el format web, és recomanable limitar a una quarantena de fotografies per participant.

Les exposicions tindran una durada de DOS mesos, i poden haver fins un màxim de  tres exposicions al mateix temps.

Durant el 2019:

Convocatòria pública al febrer: Es decidiran 4 exposicions. La data proposada per a presentar projectes, serà del 12 al 26 de febrer.

Durant el mes de març ens posarem en contactes amb les persones que han entregat els projectes per a fer “el retorn”

El jurat proposat serà: Un membre del Pati Llimona, un professor de fotografia del Pati Llimona  i fotògraf/a / artista extern

En paral·lel:

  • S’afegirà una exposició fruit del resultat del visionat públic de l’Enfocats (2 mesos)
  • S’afegirà una exposició del resultat de la convocatòria d’octubre  (2 mesos)

Al final de cada trimestre, de manera rotativa, dos tallers de fotografia , podran escollir un projecte cadascun per exposar de manera virtual.

Mira’t les bases de la sol·licitud d’exposició virtuals