Un projecte de Joel Jiménez

Aquest projecte forma part de la programació del Festival ART PHOTO BCN

Castillo de la inocencia s’endinsa a l’espai imaginatiu del Museo de los Niños de Costa Rica i el seu patrimoni cultural com l’antiga Cárcel Central, per examinar les dinàmiques de poder presents al control de les narratives i la percepció de la història.

En treballar amb material d’arxiu del període penitenciari, reproduccions de les cel·les de l’antiga presó i objectes i ambients simbòlics del Museo de los Niños, el projecte qüestiona l’ús històric de la fotografia com a document de veritat, el paper de la memòria a la reconstrucció de identitats i la influència del passat en la nostra relació amb la realitat.

El projecte utilitza una narrativa no lineal per confrontar les empremtes del trauma i la violència del passat de l’edifici com a presó amb els entorns il·lusoris del context actual del museu. Aquesta estratègia crea un nou espai d’interpretació on sorgeixen aparents recurrències i contradiccions, els límits entre realitat i ficció comencen a dissoldre’s i sorgeix un sentit d’identitat de lloc renovat.

L’imaginari que constitueix la sèrie desenvolupa una atmosfera ominosa associada al secretisme de la informació i la creació de mites; s’utilitzen diversos leitmotivs, com ara la repetició d’artefactes relacionats amb l’examinació del coneixement o l’anàlisi de gestos dins del material d’arxiu, a través de la juxtaposició i la intervenció d’imatges.

L’estudi del Museo de los Niños proporciona un terreny per a una reflexió sobre la passivitat de la nostra mirada cap a les imatges, la rellevància de la imaginació en la nostra comprensió de la realitat i l’espai liminal entre la protecció i el control a la nostra era actual de la postveritat.

Sala Montserrat Roig

Aquest projecte forma part del Festival ART PHOTO BCN