Aquesta exposició forma part de la programació DOCField, festival de fotografia documental

Projecte de Heba Khamis
Sales Montserrat Roig i Ruïnes

Del 9 de novembre al 7 de desembre
Inauguració dissabte 10 de novembre a les 12h

Visita guiada amb l’autora del projecte:
10 de novembre a les 11 h

El matrimoni infantil, la maternitat adolescent i les violacions són experiències que pateixen moltes noies i dones a Camerun. Les noies arriben a la pubertat molt abans de l’edat en què habitualment es casen. Una de cada cinc adolescents és mare.

Quasi una quarta part de les dones cameruneses ha patit algun tipus de planxat de pits. Les tècniques són diferents segons les regions, però l’objectiu és el mateix: les matriarques de la família creuen que amb el planxat de pits es retardarà o dissimularà la maduresa de les noies i així els homes les trobaran menys atractives.

Existeix una contradicció essencial entre el dolor físic causat per la pràctica del planxat de pits i l’amor que fa que mares i àvies continuïn duent a terme aquesta tradició.

Una representació visual de l’amor, la cura i el dolor.

Una iniciativa de

Logotip Photographic Social VisionDocField 18, festival de fotografia documental

 

Partner tecnològic:
EGM