LA BECA ES PRORROGA FINS EL 28 DE SETEMBRE!!!

Des d’aquesta edició del Festival Enfocats 2015, el centre cívic Pati Llimona, hem fet una aposta important per a donar un impuls als col·lectius de fotografia. És per això que oferim la beca pati llimona

El nostre objectiu és promoure processos de creació i recerca que estimulin actituds crítiques cap el context social amb un resultat de projecte de fotografia social i/o documental. Amb aquesta finalitat es seleccionarà un projecte que es desenvoluparà al llarg de cinc mesos.

Quina documentació has de presentar?

Per participar a la convocatòria cal presentar un dossier digital en format pdf que contingui:

  • Breu text de descripció de la idea o marc conceptual del projecte inèdit.
  • Descripció el més precisa possible (text i/o imatges) del procés (accions,calendari, gestió de recursos i documentació del procés) i els resultats concrets que es volen assolir.
  • Relació de les persones responsables de la proposta i breu trajectòria artística.
  • Dossier d’obra recent del col·lectiu o persones que formen part del projecte amb un mínim de 5 i un màxim de 10 imatges amb una qualitat òptima.
  • Fitxa d’inscripció amb les dades del col·lectiu i mínim dues persones referents.

Bases 1a Beca foto Pati Llimona