Poden sol·licitar la realització d’una exposició totes aquelles persones, col·lectius, associacions i/o entitats que ho desitgin, que tinguin com a principal medi d’expressió la fotografia.

Objectius
Les exposicions virtuals volen complir amb l’objectiu d’oferir un espai més, com espai expositiu,  acostant-nos a una població més neòfita, tant fotògrafs com visionadors.

Per altra banda, també trobem aquesta eina com a una oportunitat per a la formació en el llenguatge de la fotografia al nostre centre, o sigui, tant com per a que els professors puguin exposar els seus projectes o com per al seu alumnat.

Criteris de selecció

Els membres del jurat tindran en compte:

 • Qualitat tècnica de les obres presentades.
 • Coherència del projecte.
 • Originalitat i/o interès temàtica.
 • Integració dins el format web.

Procediment de sol·licitud d’exposicions

La sol·licitud es fa a través d’aquest formulari

Com cal fer la presentació:

 • El projecte s’ha de presentar per escrit, en format digital i amb un límit de paraules d’una pàgina.
 • Les imatges cal fer-les arribar en format JPG en baixa resolució (no superior a les 700 kb) o a través d’un servei d’enviament d’arxius com We Transfer, (a comunicacio@patillimona.net) o  Send Firefox (especifiqueu l’adreça que us proporciona el servei) o un servei d’allotjament al núvol (Dropbox, One Drive, NextCloud).
 • Cal especificar quantitat d’obres i ordre de les imatges que es pretenen exposar.
 • Cal especificar tècniques utilitzades.
 • És necessari adjuntar currículum.
 • Només s’acceptarà un projecte per persona.
 • Es valorarà la presentació així com el desenvolupament i coherència del projecte.
 • No s’acceptarà cap projecte que no segueixi aquest procediment.

La sol·licitud es pot lliurar a través d’un servei d’arxius com Send Firefox, un servei d’allotjament al núvol (Dropbox, One Drive, NextCloud) o es pot enviar a través d’un servei com WeTransfer.