A partir de l’octubre totes les associacions que hagin de realitzar tràmits amb l’Ajuntament, amb la Generalitat o amb l’Estat, hauran de disposar d’un certificat digital per poder-los fer.

Serà imprescindible per a tràmits tan habituals com sol·licitar subvencions o pagar impostos, i per tant, és important que les associacions el tramitin aviat per disposar-ne quan ja sigui del tot obligatori.

És per això que el districte de ciutat vella  ofereix un programa per tal de reduir la bretxa digital i facilitar a les associacions que obtinguin les competències que necessitaran de cara a un futur proper per fer els tràmits amb l’administració, el proper 3 de juliol a les 18h.

Per assistir-hi, cal que es confirmi l’assistència amb 5 dies d’antelació com a màxim a: participaciocvella@bcn.cat.

Què és el certificat digital?

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representants de persones jurídiques que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Permet garantir la identitat d’un subjecte i la seva representativitat.

Més informació

Com obtenir el certificat digital