Amb Michel Collon i Alex Anfruns
Michel Collon va néixer a Bèlgica (Ixelles) el 1946. Començà com a periodista a la belga setmanal, “Solidaire” després de continuar el seu treball com a investigador independent. Ha publicat diversos llibres, realitzat documentals i actualment gestiona un butlletí d’Internet que arriba a més de 40.000 subscriptors. Esforços també haver estat dirigits per organitzar una xarxa d’observadors civils de Iugoslàvia i a l’Iraq. És membre de la “conferència anti imperialista en la lluita per la Pau
El títol de la conferència es refereix a l’últim llibre publicat per Michel: “els 7 pecats d’Hugo Chávez“. Això està situat a la cruïlla dels grans problemes del món actual. És la història de l’oli. Determinada com la nostra història i com determinar els principals conflictes en els propers anys.
És el costat fosc de l’Amèrica Llatina i els mecanismes de saqueig del tercer món, oculta per la manuals i mitjans de comunicació oficials. És una anàlisi exhaustiva de l’estratègia dels Estats Units de dominar el món. Però també és la narració, per un observador privilegiat de la meravellosa aventura que és Veneçuela.
Hora: 19h