Del  24 de febrer al 18 de març 2023

Inauguració: 24 de febrer a les 18.30 h.

Autoria: Alfredo de Pedro, Àngels Cervera, Antoni Plans, Assumpció Espada, Cándido
de la Torre, Cristina Maestre, Pepa Barberà, Roser Balcells i Teresa Mas.

Coordinació del projecte: Mireia Plans.

Voltant pel món carregats amb una màquina de fotografiar trobem objectes, elements,
misteris, raons, situacions, subjectes que ens interpel·len, provoquen i ens qüestionen.
Amb imatges robades o consentides, deixem testimoni físic dels nostres nivells
d’empatia o d’incomprensió.

L’objectiu de la nostra càmera és una finestra de la nostra ànima: descobreix i ens
descobreix. En totes les imatges cerquem poesia, a banda dels conceptes tècnics.
Voldríem capturar el món, però no en sabem més, se’ns escapa, no podem abastar-lo,
ni de bon tros. Els moviments, sentiments, la música, el flaire i les raons per les quals
fem fotos, no són fàcils d’entreveure. Bona part d’aquesta recerca ens pertoca. També
a tu, visitant.

Sala: Foyer