En l’actual context socioeconòmic a Catalunya, al percepció de la societat sobre la protección i defensa dels drets humans s’ha transformat dràsticament i malauradament de manera negativa. En temps de crisi, la desigualtat, la inseguretat i el perill d’exclusió es veuen exacerbats per la discrminació, afectant directament el gaudir dels drets econòmics i socials.
Amb aquesta jornada ANUE vol fer reflexionar sobre quines són les millores eines per treballar contra la discrminació i al mateix temps, proporcionar eines que permetin resocialitzar els drets humans a Catalunya.

17,30h. Inauguració

Sra. Maria Jesús Cabrero i Oliván, Subdirectora general de Memòria, Pau i Drets Humans

Sr. Eduard Sagarra Trias, president ANUE

17,45h.Taula Rodona

“ L’abast dels efectes de la crisi econòmica en els drets humans”

Sra. Maria Assumpció Vilà Planas, síndica de Greuges de Barcelona.

Sr. Carles Bertran, director del Centre d’informació per a Treballadors Estrangers,CCOO-Catalunya.

Sr. Jordi Bonet, catedràtic en dret internacional. Universitat de Barcelona.

18,45h. Taula Rodona

“Noves sinèrgies d’actuació en contra de la discriminació en temps de crisi”

Sr. Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia. Universitat Pompeu Fabra

Sra. Consuelo Chacartégui, vicedegana de la Facultad de Dret i directora de grau en Relacions Laborals. Universitat Pompeu Fabra.

Sra. Montse Fernández, Observatori del Tercer Sector

20h. Cloenda

Amb suport de: