El Consell de la Joventut de Barcelona presenta l’Informe sobre l’Estat de la Joventut 2015 a les 19h

L’Informe sobre l’Estat de la Joventut és un document que elabora el CJB cada any i que te l’objectiu de fer un seguiment de les polítiques públiques de joventut que s’han desenvolupat a nivell municipal durant el 2015. L’informe també aborda altres aspectes que afecten als i les joves de la ciutat, i exposa les diferents accions que el CJB ha portat a terme en relació a aquestes temàtiques.

A continuació de la presentació, intervindrà els regidors i regidores dels diferents grups municipals responsables de joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Per últim, s’obrirà un torn obert de paraula on tots i totes podreu fer les vostres preguntes i aportacions.