A càrrec de: Mark Fennin, Rosalie Anderson, Ramsés Rodriguez Silva, Ruth Argañaraz, Aurélie Bay, Nathalie Hannecart, Mélanie Patris. 

Experimentar en la fotografia, és encarar una recerca sensible de noves preguntes als dispositius i imatges que veiem i generem. En aquesta nova era, on l’analògic i el digital conviuen d’una manera particular, hi ha l’actitud de desmantellar certes veritats absolutes i buscar noves maneres d’habitar aquest món.

En aquest procés, la fotografia juga un roll primordial, ja sigui registrant o retornant-imatges històriques que necessitem tornar a veure, per què no buscaria nous suports?
Noves materialitzacions per a una fotografia que es va fer noves preguntes.
Per les artistes que componen aquesta mostra, la fotografia, com el registre impol·lut d’una imatge, no en van tenir prou. Van sortir al món o als seus intimitats a interrogar, a buscar nous suports que sostinguin l’obra que volen o necessiten comunicar, que componen un altre sentit al costat d’ella.
Potser necessiten compartir les seves fotografies d’una manera més propera a la seva experiència de vida, a la seva construcció d’identitat, a les seves històries.
Suportar una imatge és contenir una idea de món.

Curaduria: Aída Navajas

Aquesta exposició forma par de l’Experimental Photo Festival