LGTBIQ+…  (3r trimestre)

Projecció documental En- Femme i col·loqui
DinamitzaDirectora Alba Barbé i Serra i protagonistes docu
Datadivendres 14 de juny
Horaride 19 a 21.15 h
PreuTaquilla inversa. Places limitades.

Inscripcions a partir de l’1 de maig

 

Amb el boom d’internet surt a la llum un col·lectiu de persones que comencen a pensar-se com a “cross-dressers”. No els encaixava la imatge que deixà en herència “la travestí” en els moviments d’alliberament sexual durant el tardofranquisme o “la Transició”. EnFemme revela el silenci d’una vivència que ja no es pot mantenir oculta però també la solidaritat i la importància del plaer a l’hora de construir la identitat.