Dijous 14 de juliol a les 12 h.

VISITA COMENTADA A CÀRREC DE L’ AÍDA NAVAJAS

A través d’aquesta visita podràs conèixer de la mà les idees i els conceptes de Entre Cossos; com són els processos i les metodologies de treball en les diferents projectes que hi participen i cóm es pensa una posada en escena a l’hora de pensar un exposició. 

 ————————–

Curaduría: Camilo Londoño Hernández

Artistas: Ana Martínez, Celica Veliz, Felipe Elgueta, Julia Sbriller, Julia Skopnik, Justin Quinell y Marvi Hetzer.

Diu el filòsof francès Jean Luc Nancy: “Un cos no és buit. És ple d’altres cossos”. Aleshores busquem imatges, paraules, gestos per corroborar aquesta idea. Furgem a la nostra pròpia pell o mirem els altres per veure un senyal d’aquella nina russa. Com a anatomistes, amb una curiositat inesgotable, ens mirem al mirall, ens fem fotografies entre si, posem i desarticulem moviments per comprendre —inútilment— de què està composta la matèria que habitem. Volem saber què significa això que anomenem cos; o, en altres paraules, ens preguntem pels límits físics de la nostra pròpia existència.

Amb aquesta premissa, els artistes d’aquesta exposició despleguen tècniques, imaginaris, dolors i emocions que travessen la corporalitat. Amb la intenció d’expandir la idea del cos com a vehicle emocional, visual i conceptual, les narratives aquí presents no pretenen explicar biològicament què entenem per cos.

Al contrari, les seues aproximacions detonen una altra sensibilitat. Des de la intimitat o la nuesa, fins a l’exploració formal de jugar amb el cos a l’espai (públic, privat o virtual), les imatges aquí exhibides fan una invitació a fer del cos un espai habitable. Aquí la mirada s’expandeix per lliurar-nos una sèrie de paisatges surrealistes on podem disposar, disseccionar aquesta multitud corporal que contenem.

Aquesta exposició forma part de la programació del Experimental Photo Festival de Barcelona 2022

Aquesta exposició forma part de la programació del Festival d’estiu Llimonades2022