Un projecte de fotografia participativa de Ràdio Nikosia 

Del 21 de març al 16 d’abril de 2024

Aquest projecte és el resultat d’un intent de resignificar la ciutat. És una aposta per donar nous sentits a Barcelona, per intentar comprendre-la des dels màrgens. La ciutat des del mar o des del cim d’un turó adquireix noves formes, nous sentits que ens ajuden a repensar allò que s’ha donat. La distància és una oportunitat per reconsiderar o desaprendre el que s’ha après. De tornar a sorpresa com a manera de relacionar-nos amb la ciutat i el món.

El projecte ha estat el resultat d’una sèrie de tallers a l’aire lliure sobre fotografia, paisatge i horitzó que esdevingueren alhora una oportunitat per generar un context de possibilitats per a la trobada entre les persones participants.

Inauguració: 21 de març a les 19 h. Sala Ruïnes.

Coordinat per Fabiana Rossarola i Quintina Valero.

Amb la col·laboració de l’ Art for Change de La Caixa.