La Taula Jove del Gòtic és un espai de trobada i de coordinació entre els
diferents serveis i entitats destinades a adolescents i joves del Barri Gòtic.
L’objectiu de la Taula Jove és promoure iniciatives conjuntes de participació
dels joves com per exemple aquesta exposició. L’activitat proposada per aquest
curs ha estat tractar el tema de la fotografia.

L’objectiu d’aquesta exposició és veure amb quins elements i quines situacions
es veuen identificades els i les joves amb el districte de Ciutat Vella. Amb això
també volíem saber quina és la mirada que hi fan els i les joves sobre el seu
barri i el que els envolta.

Entitats participants: Migrastudium, Fundació l’Esperança, Franja Gòtic Pati
Llimona, Casal Jove Palau Alós i Associació Gabella.

Entitats col·laboradores: Districte de Ciutat Vella, Centre Cívic Pati Llimona.