Aquest acte forma part del Festival ENFOCATS 2016 – 19h

Qui decideix l’instant decisiu? Meditar-hi suposa fer-ho sobre l’acte fotogràfic essencial: captar una imatge en un lloc i un moment determinats. Va nàixer de la frustració primigènia per no poder fixar les imatges d’una càmera obscura. Però no va ser formulat fins al primer terç del segle XX, poc abans de l’esclat de la Guerra Civil Espanyola. Precisament, durant aquest conflicte va ser quan els fotògrafs i els observadors van desenvolupar ràpidament les seves competències gràfiques, tècniques i retòriques.

Ara, quan es fan els 80 anys de l’inici de la Guerra que el va propulsar fins al fons de les retines modernes, és un bon moment (un altre instant decisiu, potser) per analitzar com la seva retòrica modula el discurs visual en l’actualitat. Ja fa temps que va deixar de ser un problema tècnic. Així es desvetlla la seva naturalesa essencialment política, doncs, malgrat la tecnologia, no sempre és possible activar un aparell fotogràfic allà on ho desitja un fotògraf. La seva definició oscil·la, per tant, entre un recurs narratiu i una escenificació del poder. El seu estudi proporciona un recorregut pels usos de la fotografia i del propi acte fotogràfic. La present proposta consisteix en una conferència, on es tractarà tot el que involucra aquest concepte, des dels instants previs a la captura d’una imatge, fins al moment de la seva lectura per part de l’observador.

A càrrec de Ricard Martínez. Arqueologia del punt de vista.

#enfocats2016