Del 3 de març al 23 d’abril de 2022

Un projecte de Magui Pichinini

Partint d’un apropament a la naturalesa cíclica, Magui Pichinini indaga l’univers menstrual a la sèrie “LA OLA”; comprenent així els canvis mentals, emocionals i físics durant les diferents fases del cicle.

El procés creatiu i de recerca que comporta la proposta, pretén conèixer, comprendre i naturalitzar aquests canvis entenent que el moviment és un signe vital regit per un ordre transcendent que ens sincronitza a un món rítmic.

Projecte guanyador de la Convocatòria VisualKorner

Produïda per