Per inscriure’s

Les inscripcions es realitzen presencialment al casal infantil.

Horari d’inscripcions:

  • De dilluns a divendres de 16 a 17.30 h.

Documentació que cal portar (originals):

  • DNI, NIE o passaport del pare, mare, tutor/a legal.
  • DNI o llibre de família del nen o nena.
  • Targeta sanitària del nen o nena.
  • Pagament de la quota: 16 € al trimestre.

Per a més informació:

Mail: infantil@patillimona.net

Tel: 93 256 6100