Per inscriure’s

Les inscripcions es realitzen presencialment al casal infantil.

Horari d’inscripcions:

  • De dilluns a divendres de 16 a 17.30h.

Documentació que cal portar (originals):

  • DNI, NIE o passaport del pare, mare, tutor/a legal.
  • DNI o llibre de família del nen o nena.
  • Targeta sanitària del nen o nena.
  • Pagament de la quota:

                – Trimestre de setembre a desembre: 11,14€
                – Trimestre de gener a març: 8,35€
                – Trimestre d’abril a juny: 8,35€

Per a més informació:

infantil@patillimona.net

93 256 6100