Metodologia per al desenvolupament d’un projecte fotogràfic

Dissabte 16 de març, de 10 a 14 h. [Formació]

Desenvoluparem una metodologia de treball, des de la formalització de la “idea” fins a la producció i presentació pública. La intenció és aportar una visió global del que implica construir un projecte expositiu.
Introduir als participants en el maneig de les variables (continguts, formes de discurs, eines, possibilitats i condicionants) que formen part del procés de construcció d’un projecte expositiu fotogràfic. Desenvolupament d’una metodologia de treball possible, des de la formalització de «la idea»-o enunciat- fins a la producció i presentació pública.

 

A càrrec de Gustavo Germano

 

Preu: 26,04 € (4 hores)

Les inscripcions són presencials i es faran al centre cívic a partir del dilluns 18 de febrer de 2013.