CAJA AZUL VI: STREET PHOTOGRAPHY, “Entre el costumbrismo y el documentalismo”

Dissabte 24 de març, a les 16 h.

Ponents: Txema Salvans i Marcelo Caballero

Si en algun moment algú va descriure la fotografia comla recerca intencionada d’una escena concreta, la street photography no seria fotografia, ja que no tracta de buscar instants, sinó de ser sorprès per ells. No hi ha models ni set de llums, no hi ha situacions de conflicte ni celebracions prefixades. L’street photographer transita els carrers per trobar-se desbordat i imbricat en la fugacitat d’un petit gest. És un improvisador nat.

La Street Photography és un gènere ben definit, assentat en les sòlides bases del documentalisme.

 Organitza: Col·lectiu Barcelona Photobloggers

 Cal inscripció prèvia a Barcelona Photobloggers: 5 euros.