ga('send', 'pageview');            

Contacta’ns! Et vols inscriure?

Les inscripcions es realitzen presencialment.

Horari d’inscripcions:

De dilluns a divendres de 16 a 17.30 h.

Documentació que cal portar (originals):

  • DNI, NIE o passaport del pare, mare, tutor/a legal.
  • DNI o llibre de família del nen o nena.
  • Targeta sanitària del nen o nena.
  • Pagament de la quota:

              – Trimestre de setembre a desembre: 11,14€
              – Trimestre de gener a març: 8,35€
              – Trimestre d’abril a juny: 8,35€