Per a sol·licitar una cessió d’espai has de seguir els següents passos:

1. Omplir la fitxa de Sol·licitud d’espais

2. Fer arribar la fitxa via correu electrònic a espais@patillimona.net amb una antelació de mínim de 10 dies abans de la data sol·licitada.

FITXA_ESPAIS150espais_preus_150

 

 

 

 

La normativa la podeu trobar en el mateix document de la sol·licitud d’espais