Stop Als Fenòmens Islamòfobs (SAFI):

L’associació Stop Als Fenòmens Islamofòbs (SAFI) és un col·lectiu multidisciplinar, plural i independent, que es proposa com a espai de trobada, recerca, formació i denúncia sobre els discursos i pràctiques islamòfobes, sobretot aquells que esdevenen al territori català.

Què fan?

SAFI pretén abordar les mancances d’una resposta global a la islamofòbia amb projectes de recerca, activitats formatives i de solidaritat que proporcionin una base teòrica i un ampli material pràctics per tal de suggerir algunes reflexions, però també per tal de formular una crítica i denuncia i presa de consciència.

Quan les podeu trobar al Pati?

Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 16 h, al Centre Cívic Pati Llimona al despatx 3, o bé contactant prèviament a través de: saficatalunya@gmail.com

Contacte i xarxes:

Web: https://saficatalunya.webs.com/
Mail: saficatalunya@gmail.com
Facebook: @safi