Inscripcions obertes

Si no saps què fer a les tardes, inscriu-te al Casal Infantil Pati Llimona! 🙂

Inscripcions obertes: 

  • A partir del 8 de gener de dilluns a divendres de 16 a 17.30h.
  • Documentació que cal portar (originals):
    – DNI, NIE o passaport del pare, mare, tutor/a legal.
    – DNI o llibre de família del nen o nena.
    – Targeta sanitària del nen o nena.
  • Pagament de la quota: 16 € al trimestre.

 

També et pot interessar...