Aquest article primer esta escrit en català i seguidament en castellà
Este artículo esta escrito primero en catalan y después en castellano

El Visionat de portafolis forma part d’un conjunts d’accions per afavorir el coneixement i l’aprofundiment de la fotografia, dirigit a totes les persones interessades, que tenint un projecte en curs o tancat, volen compartir el seu treball i poder rebre la valoració d’un jurat expert. Ho fem en el marc del Enfocats 2019, festival de fotografia del pati llimona

Enguany ens fa il·lusió anunciar-vos, que encetem la col·laboració amb SIGMA, empresa de reconegut prestigi en el món de la fotografia

Aquest visionat comptarà amb un Jurat expert que aquest any és:

Edu Ponces – Ambaixador de SIGMA Photo i membre de Ruido Photo
Marta Mas – Fotògrafa i ambaixadora de SIGMA Photo

Mireia Plans – Fotògrafa i professora de la Facultat de Belles Arts de la UB

Calendari

 • Presentació de projectes: Del 10 d’abril al 21 de maig
 • Pre-selecció de projectes: 22 de maig
 • Visionat dels treballs seleccionats: 24 de maig a les 18h

Context

Es seleccionaran 7 projectes dels treballs enviats prèviament. Aquests 7 projectes es presentaran en públic per a que el jurat en realitzi una valoració.

El jurat premiarà tres projectes de la següent manera:

1.- Primer projecte amb un objectiu SIGMA sèrie art 24-105mm + exposició*

2.- Segon projecte amb objectiu SIGMA sèrie DN 60mm

3.- Tercer projecte, joc de filtres SIGMA

La temàtica és lliure, el projecte pot ésser individual o col·lectiu. Només s’acceptarà un projecte per persona i/o col·lectiu

El projecte pot estar en fase d’el·laboració o ja estigui tancat.

En el cas que el projecte sigui un fotollibre o un altre format similar , s’han d’incloure, a més a més de les imatges i el text, una proposta de maquetació en PDF i molt recomanable una simulació (moockup)

* La producció de l’obra correrà a càrrec l’artista

Com presentar el projecte?

A través del formulari d’inscripció o omplint el document (en el cas de que facis l’entrega presencialment)

És obligatori presentar:

 • Les imatges
 • Un document amb:
  • l’explicació del projecte, les tècniques utilitzades
  • Quantitat, dimensió i suport de les imatges que es volen exposar

Com enviar el projecte?

Si ho fas on-line, has d’omplir el formulari d’inscripció que trobaràs aquí, i incloure’ns:

 • Imatges en format JPG de baixa qualitat (no superior 1 mb)
 • Un document amb:
  • l’explicació del projecte, les tècniques utilitzades
  • Quantitat, dimensió i suport de les imatges que es volen exposar(en cas que la fase expositiva del projecte no estigui tancada, no s’exclourà la participació del projecte)

La sol·licitud es pot lliurar a través d’un servei d’arxius com Send Firefox, un servei d’allotjament al núvol (Dropbox, One Drive, NextCloud) o es pot enviar a través d’un servei com WeTransfer. (correu convocatories@patillimona.net)

Si ho fas presencialment o per correu postal

 • Imatges en format JPG de baixa qualitat (no superior 1 mb) amb un llapis de memòria o un CD
 • Document amb les dades personals

Condicions

La persona participant declara tenir l’autoria de les fotografies i/o tenir-ne el copyrights, així com el dret d’ús de la imatge de les persones que s’hi poden reconèixer

La participació d’aquest visionat significa l’acceptació de les condicions que s’hi estipulen

===============

Visionado de portfolios SIGMA 2019

Visionado de portafolios forma parte de un conjuntos de acciones para favorecer el conocimiento y la profundización de la fotografía, dirigido a todas las personas interesadas, que teniendo un proyecto en curso o cerrado, quieren compartir su trabajo y poder recibir la valoración de un jurado experto. El visionat se hace en el marco de ENFOCATS festival de fotografia del Pati LLimona

Este 2019, nos hace ilusión anunciaros, que empezamos la colaboración con SIGMA , empresa de reconocido prestigio en el mundo de la fotografía

Este visionado contara con un Jurado experto que este año es:

Edu Ponces – Embajador de SIGMA Photo y miembro de Ruido Photo
Marta Mas – Fotógrafa y embajadora de SIGMA Photo
Mireia Plans – Fotógrafa y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UB

Calendario

 • Presentación de proyectos: Del 10 de abril al 21 de mayo
 • Pre-selección de proyectos: 22 de mayo
 • Visionado de los trabajos seleccionados: 24 de mayo a las 18h

 Contexto

Se seleccionarán 7 proyectos de los trabajos enviados previamente. Estos 7 proyectos se presentarán en público para que el jurado realice una valoración.

El jurado premiará tres proyectos de la siguientes manera:

 1.   Primer proyecto con un objetivo SIGMA Art  24-105mm + exposición *
 2. Segundo proyecto con objetivo SIGMA serie DN 60mm
 3. Tercer proyecto, juego de accesorios SIGMA

La temática es libre, el proyecto puede ser individual o colectivo. Sólo se aceptará un proyecto por persona y /o colectivo

El proyecto puede estar en fase de elaboración o ya esté cerrado.

En el caso de que el proyecto sea un fotolibro u otro formato similar, se incluirán, además de las imágenes y el texto, una propuesta de maquetación en PDF y muy recomendable una simulación (moockup)

* La producción de la obra correrá a cargo del artista

Cómo presentar el proyecto?

A traves del formulario de inscripción o rellenando el documento (en el caso de que hagas la entrega presencialmente)

Es obligatorio presentar:

 • Las imágenes
 • Un documento con:
  • la explicación del proyecto, las técnicas utilizadas
  • Cantidad, dimensión y apoyo de las imágenes que se quieren exponer

Cómo enviar el proyecto?

Si lo haces online , debes rellenar el formulario de inscripción que encontrarás aquí, y incluirnos:

 • Imágenes en formato JPG de baja calidad (no superior 1 mb)
 • Un documento con:
  • la explicación del proyecto, las técnicas utilizadas
  • Cantidad, dimensión y apoyo de las imágenes que se quieren exponer

La solicitud se puede entregar a través de un servicio de archivos como Send Firefox, un servicio de alojamiento al nube (Dropbox, One Drive, NextCloud) o se puede enviar a través de un servicio como WeTransfer. (Correo convocatories@patillimona.net)

Si lo haces presencialmente o por correo postal

 • Imágenes en formato JPG de baja calidad (no superior 1 mb) con un lápiz de memoria o un CD
 • Documento con los datos personales

Condiciones

La persona participante declara tener la autoría de las fotografías y / o tener el copyright, así como el derecho de uso de la imagen de las personas que se pueden reconocer

La participación de este visionado significa la aceptación de las condiciones estipuladas

Fa possible aquesta activitat // Hacen possible esta actividad

sigma