AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 1 mes D'ANTIGUITAT
 PLACES ESGOTADES
Professor:Ivan Sanczewski
Durada:17 h en 7 sessions
Inici/final i Dia:Grup Matí: DEL 22 D’ABRIL AL 10 DE JUNY (PONT 3 DE JUNY) 
Dissabtes de 10.30 a 12.30 / 13.30 h (3 sessions pràctiques de 3 h)

 

Grup Vespre: DEL 24 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Dilluns de 18.30 a 20.30 / 21.30 h (3 sessions pràctiques de 3 h)

 

Preu:Preu: 69,73 €

Es treballarà amb els conceptes d’acció i espai, i les relacions entre els personatges i l’entorn que s’estableixen de forma espontània i efímera. S’aprofundirà en la tècnica, per que l’alumne guanyi seguretat i agilitat amb la càmera.

L’Street Photography es troba en plena evolució gràcies a les aportacions d’altres gèneres i a la seva gran accessibilitat: només cal una càmera i ganes de passejar amb l’ull ben atent.

Objectiu del taller:
L’objectiu del taller és donar als alumnes  una visió àmplia de la Street Photography, un gènere que està de moda i a la vegada és molt accessible.
A través d’una sèrie de tres propostes d’exercicis, els participants crearan sèries fotogràfiques diverses, tot aprofundint en les principals vessants de la Street Photography. Es posarà especial atenció en l’edició, per tal que els treballs tinguin una narrativa visual coherent.

Metodologia:
En la part teòrica tractarem aspectes tècnics i de la street photography i veurem l’ampli abast d’aquest gènere. Es proposa als alumnes la realització d’una sèrie fotogràfica basada en l’acció i l’espai de l’àmbit públic urbà.
La primera sessió tindrà per objectiu consolidar la tècnica fotogràfica i l’ús ràpid de la càmera. La segona estarà orientada a guiar la mirada de l’alumne in situ, per tal que aprengui a veure el potencial de les diferents escenes. Es treballarà a nivell col·lectiu i individual.
L’última sessió serà una posada en comú de les millors fotos de tots els participants per tal de fer una edició final conjunta.

Programa:

Sessions 1 i 2 (teoria):

Què és la Street Photography

Un gènere sense límits

Escenaris i escenes que poden funcionar

Consells tècnics específics: hiperfocal, velocitat d’obturació, objectius, modes de prioritat, medició ràpida de la llum.

Visionat i comentari d’imatges de: Henri Cartier-Bresson, Richard Kalvar, Vivian Maier, Joel Meyerowitz, Matt Stuart, Alex Webb, Robert Frank, Robert Dosineau, William Klein, Elliott Erwitt, Xavier Miserachs, Francesc Català-Roca

La Street Photo com a eina documental: treball conjunt en una part cèntrica de Barcelona (a determinar en classe i serà el lloc de la segona pràctica).

Sessió 3 i 4 (pràctica al carrer): Posarem en pràctica tots els aspectes tècnics vists en l’anterior sessió. Treballarem la mesura de la llum en situacions de llums i ombres amb molt contrast i en situació de llum homogènia. Indagarem en tipus d’escenaris, personatges i accions.

Sessió 5 (edició fotografies documentals): Primera selecció de les fotografies de la segona pràctica i aprofundiment en el tema documental tractat per cada alumne de cara a la tercera pràctica.

Sessió 6 (pràctica al carrer): Fotografies en un barri perifèric (escollit entre tots). Aquí posarem en pràctica aspectes més narratius que no pas tècnics.

Sessió 7 (edició fotografies documentals): Selecció individual de les millors fotografies documentals de cada participant i, en conjunt, farem una edició de les fotografies que ens puguin donar un contingut documental del barri escollit.

Material que s’ha de portar: Càmera fotogràfica (digital o analògica) preferiblement amb controls manuals

A qui va destinat:
A aquelles persones que vulguin iniciar-se en la Street Photography i a aquells que ja en portin un temps fent aquest tipus de fotografia i vulguin donar-li una nova perspectiva a les seves imatges. A més, es una eina excel·lent per desenvolupar les seves habilitats fotogràfiques.

 

AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 1 mes D'ANTIGUITAT