AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 8 mesos D'ANTIGUITAT
 
ProfessorJoan Teixidor
Durada10 h en 4 sessions
Inici-finalDel 28 de juny al 19 de juliol
DiaDimecres de 18.30 a 21 h.
Preu53,85 €

El sistema de zones és una tècnica d’exposició i revelat fotogràfic. Proporciona al fotògraf un mètode sistemàtic per definir amb precisió el resultat que s’aconseguirà, i juga el mateix paper que la gestió del color per als fotògrafs digitals.
Permet una correlació directa entre el món visual i la còpia fotogràfica final.

Objectius
Entendre la lògica de les tonalitats del gris en el negatiu/positiu amb el sistema de treball tècnic de referència del procés fotogràfic argèntic (analògic).

Metodologia
Sessions pràctiques a partir d’explicacions teòriques precises.

Continguts
Espai/temps en la cambra fosca: El sistema de zones. Medició de llum, zona V i gris mig. Revelat i full de contactes.

Material que s’ha de portar
Càmera reflex, pas universal (135mm.) o format mig (120mm). Fotòmetre de mà (no és obligatori). Un rodet blanc i negre ISO 400 (preferiblement Ilford HP5 400).

A qui va destinat
A iniciats (o no) en fotografia argèntica que vulguin conèixer aquesta metodologia de base.

 

AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 8 mesos D'ANTIGUITAT