Professor:Carme Pastor
Durada:18 h en 9 sessions
Inici/final i Dia:DL matí: DEL 15 DE GENER al 12 DE MARÇ
Dilluns de 10.30 a 12.30 h

DM tarda: DEL 16 de GENER al 13 DE MARÇ
Dimarts de 17.15 a 19.15 h

DM vespre: DEL 16 de GENER al 13 DE MARÇ
Dimarts de 19.30 a 21.30 h

Preu:73,83 € (suplement 4€)

L’objectiu d’aquest taller és apropar-nos a la renovació/restauració amb peces petites, per tal de gaudir i experimentar la satisfacció del treball fet per tu amb un seguit de coneixements elementals i fàcils.

Objectiu del taller
Fer un tast de restauració/renovació amb petit mobles i objectes.

Metodologia
Al llarg de les sessions s’utilitzaran un seguit d’estratègies amb les quals es farà que els assistents siguin part activa del procés i tinguin capacitat de decisió, sempre sota la direcció de la tallerista.

Programació
Tema 1: Criteris de restauració. Les fustes i les seves patologies (fongs, xilòfags, etc.). Aprendre a valorar l’estat de conservació d’un moble.

Tema 2: Neteja dels mobles per acció mecànica i per acció química.

Tema 3: Desinfecció amb Xilamón® o productes específics.

Tema 4: Consolidació dels mobles.

Tema 5: Reintegració de parts perdudes o en mal estat.

Tema 6: Tints reversibles i estucats.

Tema 7: Tapar els forats amb ceres o estucs.

Tema 8-9: Acabats dels mobles amb productes naturals o productes sintètics.

Material que s’ha de portar
Una o dos peces petites  per la restauració/renovació, 2 fulls de paper de vidre de un 0 i de 00, un pot petit de dissolvent, fregall tipus “Nanas “.

Suplement econòmic
Serà de 4€ pel material comú. Pel que fa al material personal, en parlarà la  tallerista el primer dia.

A qui va destinat
El  taller està pensat per a tothom que vulgui introduir-se en la restauració i/o la renovació de mobles/objectes sense coneixements previs, així com per a aquells que en tenen nocions bàsiques i volen ampliar els  coneixements