ProfessorCarme Pastor
Dia ; durada i preuDurada: 16h en 8 sessions
Dilluns matí: Del 29 d’abril a l’1 de juliol
Dilluns de 10.30 a 12.30 h

Preu: 65,63 € (suplement 5€)

INSCRIU-T’HI

Durada: 18h en 9 sessions
Dimarts vespre
: Del 23 d’abril al 18 de juny
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Preu: 73,83 € (suplement 5€)

INSCRIU-T’HI

L’objectiu d’aquest taller és apropar-nos a la renovació/restauració amb peces petites, per tal de gaudir i experimentar la satisfacció del treball fet per tu amb un seguit de coneixements elementals i fàcils.

Objectiu del taller
Fer un tast de restauració/renovació amb petit mobles i objectes.

Metodologia

Al llarg de les sessions s’utilitzaran un seguit d’estratègies amb les quals es farà que els assistents siguin part activa del procés i tinguin capacitat de decisió, sempre sota la direcció de la tallerista.

Programació

  • Tema 1: Criteris de restauració. Les fustes i les seves patologies (fongs, xilòfags, etc.). Aprendre a valorar l’estat de conservació d’un moble.
  • Tema 2: Neteja dels mobles per acció mecànica i per acció química.
  • Tema 3: Desinfecció amb Xilamón® o productes específics.
  • Tema 4: Consolidació dels mobles.
  • Tema 5: Reintegració de parts perdudes o en mal estat.
  • Tema 6: Tints reversibles i estucats.
  • Tema 7: Tapar els forats amb ceres o estucs.
  • Tema 8-9: Acabats dels mobles amb productes naturals o productes sintètics.

Material que s’ha de portar

Una o dos peces petites  per la restauració/renovació, 2 fulls de paper de vidre de un 0 i de 00, un pot petit de dissolvent, fregall tipus “Nanas”.

Suplement econòmic
Serà de 5€ pel material comú. Pel que fa al material personal, en parlarà la tallerista el primer dia.

A qui va destinat
El  taller està pensat per a tothom que vulgui introduir-se en la restauració i/o la renovació de mobles/objectes sense coneixements previs, així com per a aquells que en tenen nocions bàsiques i volen ampliar els  coneixements