Professor:Joan Teixidor
Durada:22,5h en 9 sessions
Inici-final i diaDel 17 d’abril al 12 de juny
Dimecres de 10 a 12.30h
Preu122,51€

En el projecte analògic d’autor es centra en conèixer, reflexionar i aprendre de la lògica i els límits del procés fotogràfic analògic.

Des de el plantejament del projecte, fins els recursos expositius, es desenvoluparan els treballs dels alumnes, sempre tenint en compte que els procediments i les lògiques de la fotografia analògica no tenen res a veure amb altres sistemes d’obtenir imatge.

Es treballarà al laboratori (els usuaris d’aquest taller podran aprofitar d’un ús de laboratori extra i gratuït).

Objectius del taller
Plantejar, desenvolupar, produir i exposar una sèrie fotogràfica en tècnica argèntica.
Passar per i aprendre de totes les decisions que ha de prendre una autora o autor, tant a nivell individual com a nivell de grup.
Entendre la lògica i límits propis del procés argèntic.

Metodologia
Alternant sessions teòriques, de seguiment i de producció al laboratori, passarem per totes les fases de materialització i exposició d’una sèrie fotogràfica d’autor.
S’estudiarà la conveniència tècniques determinades a cada projecte (acabats, tipus de paper, tons o virats, etc)

Planificació del taller
(9 sessions de dues hores i trenta minuts.)
Es dedicarà temps al plantejament del taller, als objectius i a l’encàrrec. Es parlarà dels materials disponibles i d’on aconseguir-los, s’aportarà informació pràctica i es debatran dilemes creatius o productius. Hi haurà temps pel seguiment, el contrast, la producció, els acabats i la planificació expositiva.
El primer dia es facilitarà un document detallat de la planificació del taller.
Durant el taller aniran sorgint les necessitats de material, però es pot fer una previsió.
Els materials consumibles (film, paper fotogràfic, fulls d’arxiu) i els materials d’exposició (marcs, paspartús) aniran a càrrec del/la participant. Les ampliadores, químics i altres materials de laboratori seran facilitats així també com un espai expositiu.

A qui va destinat: A aquelles persones iniciades en tècniques bàsiques de laboratori (revelat i positivat) que vulguin un acompanyament en el procés tècnic i artístic per a obtenir una sèrie fotogràfica de la seva autoria, incloent-hi l’exposició de les còpies originals en gelatina de plata.

Proposta de Distribució de Sessions de Projecte analògic d’autor

Aquesta distribució pot ser modificada en funció de la dinàmica del procés creatiu.

Sessió 1. Plantejament del taller, objectius i encàrrec. Materials que necessitarem.
Sessió 2. Contrast de projecte, el punt de partida.
Sessió 3. Seguiment i Sessió de Laboratori (producció).
Sessió 4. Seguiment, canvis en el projecte original i Sessió de Laboratori (producció).
Sessió 5. Sessió de Laboratori (producció).
Sessió 6. Seguiment i Sessió de Laboratori (producció).
Sessió 7. Sessió de Laboratori (producció).
Sessió 8. Planificació, mides, distribució en paret.
Sessió 9. Acabats expositius i muntatge.

 

ANUL·LAT