Prendamos as Luzes do xornalismo (Encenem les llums del periodisme) , així és com firma el manifest de la Revista Luzes. Sota la direcció de Manuel Rivas i Xosé Manuel Pereiro, aquesta revista té una periodicitat mensual i surt en format paper, tot i que també té un blog amb articles d’actualitat.

A partir de les 20h l’assamblea cultural galega de Barcelona organitza una trobada per a presentar Catalunya sense tabús , presentant aquest número i la revista en sí. L’acte el presentarà Jordi Puig i Martin de l’ACGB i el periodista Guillem Martínez , comptarà amb la presencia de els dos directors i Iago Martínez.