https://patillimona.net/wp-content/uploads/2018/07/BannerWeInscripcions_T18.jpg
Inscripcions al Pati LLimona
Inscripcions PAti Llimona
Inscripcions PAti Llimona
AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 6 mesos D'ANTIGUITAT
Volem presentar-vos el contingut del nostre arxiu a la xarxa.  Com un primer pas, hem decidit fer la difusió de l’arxiu, a través del lloc web flickr. Igualment, volem compartir amb vosaltres una estona de música, a càrrec del quartet de corda REINA ELISENDA, i un berenar al final de la presentació.
Serà un plaer comptar amb vosaltres.
A partir de les les 18h
AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 6 mesos D'ANTIGUITAT