Professor:Mónica Solanas
Durada:8 h en 4 sessions
Inici/final:Del 28 de juny al 19 de juliol
Dia:Dimecres de 19 a 21 h
Preu:32,82 €

Coneixerem elements bàsics per descobrir, entrenar i connectar amb la nostra creativitat. Seleccionarem temes per els nostres escrits. Descobrirem fonts properes i accessibles.
Dominarem el terror del full en blanc.

Objectiu del taller
Desenvoluparem i entrenarem la creativitat; posarem en pràctica tècniques bàsiques d’escriptura creativa; gaudir del procés de creació; connectarem amb la nostra creativitat per trobar temes per els nostres relats i escrits de no ficció; aprendrem a quines fonts trobar-los i com fer la selecció.

Metodologia
Combinarem teoria i pràctica; el taller es centra en la creativitat com a base per al desenvolupament de l’escriptura fent servir el procés creatiu per treballar el nostre currículum vital com a font per als nostres escrits i trencar la por a la pàgina en blanc.

Programa

  1. Connectar amb la nostra creativitat per desenvolupar l’autoconeixement i la intuïció creatius
  2. El procés de creació com punt de partida per trobar el nostre propi
  3. El currículum vital com a llavor de les histories i eines per treballar l’escriptura
  4. Fonts per trobar històries vitals i de tot allò que ens envolta i com seleccionar-les
  5. El relat: que, per que, com, per a que
  6. Relats vitals i socials

Material: Paper, bolígraf i moltes ganes d’escriure i participar

A qui va destinat
Taller adreçat a persones que parteixen de zero con a aquelles que ja hagin tingut algun contacte amb l’escriptura creativa. Només cal venir amb moltes ganes de participar i deixar anar la creativitat!