Professor:Elisa Pellacani,  Associació ILDE
Durada:15 h en 5 sessions
Inici/final:DEL 3 DE NOVEMBRE DE L’1 DE DESEMBRE
Dia:Divendres de 18 a 21 h
Preu:61,53 € (Suplement: 2 €)

El llibre com a forma d’expressió artística llibre i al mateix temps determinada per la relació entre contingut i format. Les tècniques d’enquadernació proposades i les experiències gràfiques (collage, gravat i impressió artesanal, cal·ligrafia, il·lustració) serveixen per practicar investigant les possibilitats relatives per donar cos a una idea en forma de llibre. Prototip editorial, el “llibre d’artista” comunica a través la seva estructura i el llenguatge narratiu que es vulgui adoptar, segons les experiències de cada participant.

La metodologia proposada permet variacions interpretatives que es poden repetir amb poques eines i sense l’ús de les tecnologies, que es consideren com a útils al passatge del prototip a la seva reproducció en un tiratge curt. Entre narració visual i il·lusòries tridimensionals, el llibre es converteix en un objecte que deixa obertes interpretacions i fa possibles diversos plànols de lectures.

Objectiu del taller

Realització d’una idea personal en forma de llibre, treballant en plena llibertat estilística i segons el propi recorregut artístic/expressiu. Es proposen tècniques d’enquadernació i experiències gràfiques (collage, gravat i impressió artesanal, cal·ligrafia, il·lustració).

Material que s’ha de portar

Estoig personal amb: un llapis dur i un de tou, una regla, una esquadra, un cúter, unes tisores, llapisses, pinzells de punta plana.

Materials que poden ser útils: retalls d’imatges, papers diferents, petits objectes, …

Suplement econòmic: 2 €

A qui va destinat

Il·lustradors, dissenyadors,fotògrafs. A qui ja practica amb el llenguatge visual i a qui es vol aproximar al llibre com element creatiu.

No cal coneixements previs.