Professor:Noelia Pérez
Durada:12 h en 4 sessions
Inici/final:DEL 6 AL 27 DE MAIG
Dia:Dissabtes d’11 a 14 h.
Preu:49,22 €

El taller L’espai fotogràfic: Paisatge, art i territori, és un taller pràctic experimental de paisatge i creació fotogràfica on analitzarem i desenvoluparem les fases del procés de creació relatives a la pràctica fotogràfica del paisatge.

Objectiu del taller
Al taller donarem eines metodològiques i tècniques per iniciar-se en les característiques i qualitats d’un espai /entorn per a la seva observació i experimentació tot desenvolupant capacitats d’anàlisi i reflexió dels diferents comportaments fotogràfics en referència a l’espai.

Metodologia
Les classes es dividiran en tres parts: una part tècnica, una part de visionats (a la que ens aproparem a referents visuals de la història de la fotografia i les arts visuals en relació al paisatge fotogràfic) i una part pràctica a on es suggeriran exercicis en relació a cada tema i es comentaran a cada classe. Al final els alumnes tindran un portfoli de totes les obres realitzades a la classe.

Programació

    1.  El llenguatge fotogràfic del paisatge.

Presentació del taller. Recursos bibliogràfics i web. Definició dels gèneres fotogràfics. Paisatge i natura morta.

2. Principis compositius del paisatge

Lectura de la imatge i composició.

3. La representació tècnica del paisatge

Profunditat de camp. Diafragma, elements tècnics de la profunditat de camp i distància hiperfocal. Velocitat i obturació.

4. La mirada angular i panoràmica.

La perspectiva i el punt de vista. La distància focal. Panoràmiques fotogràfiques: tècniques i equips.

5. Llum i color, ordre i vibració

Temperatura de color,balanç de blanc. Mesurar la llum. L´histograma. L´HDR.

6. el paisatge de la nit: La obscuritat il.luminada

Característiques tècniques del paisatge de la nit.

7. Sortida pràctica en exteriors.

8. Paisatges imaginats, metafòrics, alterats i construits intervencions a l´espai contemporani. visonats

9. Producció, post-producció i edició

La sèrie i la narrativa visual. De la captura a la impressió i organització.

Material que s’ha de portar Càmera (no importa de quin tipus)

A qui va destinat Destinat:  a qualsevol persona amb interés en paisatge, art i fotografia. No calen coneixements previs.