AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 4 setmanes D'ANTIGUITAT
Professor:Javier Guerra de MadMarx Guionistas
Durada:16 h en 8 sessions
Inici/final:DEL 25 DE GENER AL 15 de MARÇ
Dia:Dijous de 19.30 a 21.30 h
Preu:65,63 €

El documental, un retrat més o menys fidel de la realitat, en contra del que es pugui pensar també necessita d’un guió. Potser no un tan hermètic i acabat com els de ficció, però si una guia, un paracaigudes, un mapa al com recórrer.

Gravar un documental sense la preparació i recerca prèvia, ens porta a acumular una pasterada d’escenes i hores de cinta, a les quals un espera màgicament donar forma en el muntatge, però que gairebé mai resulta.

El guió d’un documental també és una obra oberta, com una partitura de jazz, en la qual comences seguint les pautes fins que et sentis segur d’improvisar. Per això, més que un manual, com el de ficció, és com una xarxa de seguretat. Però com en qualsevol obra narrativa, el documental també necessita d’un argument, tres actes, protagonistes i antagonistas… i això solament ho pot proporcionar un bon guió. I una bona història, que haurem de ser capaces d’identificar.

Objectiu del taller
Farem un breu repàs a la història del cinema documental, per conèixer millor els seus estils i artífexs, i sobretot les seves maneres d’explicar. I en paral·lel aprendrem més sobre el procés de documentació i construcció d’un guió de documental, i com aplicar les estructures narratives clàssiques a la realitat que volem explicar, per fer-la més atractiva a l’espectador.

Metodologia
Taller teòric amb visionats. Explicarem pas a pas els processos de guió, i repassarem els diferents corrents documentals, il·lustrant-ho amb els fragments de les pel·lícules més representatives.

Programa

  • Corrents documentals: interpretatius, directes, de narració personalitzada, de recerca, d’entreteniment, de perfils o retrats i ficcionats (docudrames i mockumentary).
  • A la recerca d’un tema: sinopsi i carta d’intencions (“què” vull explicar i “per què” ho vull explicar).
  • Tècniques de recerca i documentació prèvia.
  • Definir la veu i el punt de vista: personatges i formats.
  • Dissenyar una estructura de guió: escaleta, corbes dramàtiques i punts de gir (“com” ho vaig a explicar).

A qui va destinat

A tot aquell i aquella que vulguin conèixer alguna cosa més sobre el cinema documenta i el procès de donar forma a un projecte de no ficció, tant si es té experiència audiovisual com si no.

 

AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 4 setmanes D'ANTIGUITAT