Professor:Estefania Bedmar
Durada:6 h en 3 sessions
Inici/finalDEL 3 al 17 de JULIOL
a:Dimarts d’11 a 13 h.
Preu24,61 €

Tens càmera fotogràfica i tens ganes d’aprendre a fotografiar el carrer? Al taller de fotoperiodisme al barri sortirem a fotografiar els carrers i personatges del barri, fent un relat de la seva identitat i buscant històries pròpies que el defineixin.

Objectiu del taller: 

L’objectiu del taller és aprendre a fer servir els recursos tècnics i pràctics per sortir a fotografiar el carrer i realitzar un relat fotogràfic del barri de Ciutat Vella, definint la seva identitat i buscant les històries i personatges que el defineixen. No es tracta només de realitzar fotografies de carrer, sinó d’aprendre a mirar més enllà, preguntant-nos sobre la identitat del barri i projectant la nostra pròpia mirada en el relat fotogràfic.

Metodologia:

Les 3 sessions seran diferents entre elles, combinant la teoria i la tècnica amb la pràctica fotogràfica. Farem servir una metodologia horitzontal i reflexiva, on tothom participa i elabora un discurs identitari i fotogràfic propi del barri, comentant també referents fotogràfics, educant la mirada i el pensament per tal d’obtenir un relat fotogràfic a partir de la mirada pròpia del fotògraf.

Programa:

 Sessió 1: Explicació i repàs dels recursos tècnics bàsics i necessaris per sortir a fotografiar amb confiança al carrer (exposició, la llum, diafragma, obturador, sensibilitat, composició, balanç de blancs, òptiques, etc). També mirarem i parlarem d’alguns dels referents fotoperiodístics i d’’streetphoto’ importants, ja que és fonamental educar la mirada per saber fotografiar.

Sessió 2: Parlarem sobre com es treballa al carrer i com ens apropem a les històries i

personatges. Pensarem en els trets i característiques que per a cadascú de nosaltres defineixen el barri i sortirem a fotografiar, buscant els elements que ens ajudin a construir una narrativa fotogràfica.

Sessió 3: Revisió del material personal: el comentarem conjuntament, realitzant una edició narrativa del relat fotogràfic de cadascú i obtenint així un relat coral de les diferents visions del barri.

Material que s’ha de portar: càmera rèflex o mirrorless amb possibilitat de mode manual.

A qui va destinat: a gent interessada per la fotografia i per realitzar un relat fotogràfic del barri. Es recomana tenir nocions de fotografia tot i que no és indispensable.